Členské a úhrada

JESEŇ
70

10 týždňov

 

 

ZIMA
-

 

 

JAR
-

 

 

Výška členského je jednotná 7 eur/ 1 cvičenie.
Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.


Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

 
 

Pre tehotné maminky je tu možnosť úhrady členského prostredníctvom 3 vstupov (3 vstupenky na 3 cvičenia).

Cena 1 cvičenia ostáva nezmenená, čiže cena troch vstupov je 21 eur.

Vstupy si vyčerpáte podľa Vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.


Realizácia úhrady

Úhradu môžete realizovať platbou na účet

prevodom na účet

Účet: IBAN:

SWIFT:

Variabilný symbol:
dátum narodenia dieťatka

Poznámka:

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!

Prevádzkový poriadok