Členské a úhrada

JÚN 2020
28

 

4 týždne

 

 

JESEŇ
-

6 týždňov

 

 

ZIMA
42

6 týždňov

 

 

JAR
42

6 týždňov

 

 

Výška členského je jednotná 7 eur/ 1 cvičenie.
Úhrada členského Baby Balance je jednorazová.


Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre tehotné maminky je tu možnosť úhrady členského prostredníctvom 3 vstupov (3 vstupenky na 3 cvičenia).

 

Cena 1 cvičenia ostáva nezmenená, čiže cena troch vstupov je 21 eur.

 

Vstupy si vyčerpáte podľa Vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Realizácia úhrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhradu môžete realizovať platbou na účet

 

 

 

 

 

prevodom na účet

 

 

 

 

 

Účet: IBAN:

 

SWIFT:

 

Variabilný symbol:
dátum narodenia dieťatka

 

Poznámka:

 

Rezervácia miesta v skupine je platná po úhrade členského!

 

 

 

 

Prevádzkový poriadok