Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.
Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.
Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Prečo práve Baby Balance ?

  •  Stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí 
  •  Podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
  • Je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy
  • Uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
  • Vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu
Kategórie


Čo vám prináša Baby Balance ?

Vnímanie a myslenie

emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí

Artikulácia

riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav

Orientácia v priestore

orientácia v priestore a i.

Rozcvičky

rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

Relax

relaxačné aktivity

Pohybové aktivity

pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypovBabyBalance Košice

Deťom prinášame radosť a skúsenosti, rodičom inšpiráciu, podporu a potešenie z pohľadu na svoje šikovné detičky.

Partneri